Przewodniczący Komisji Infrastruktury Senator Stanisław Kogut zamyka konferencję. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Kolej Żuławska w Senacie RP!

W dniu 27 marca 2017 roku z inicjatywy senatorów Komisji Infrastruktury – przewodniczącego Stanisława Koguta oraz jego zastępcy Roberta Gawła odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom ochrony dziedzictwa kolejowego w Polsce. Wzięli w nim udział m.in. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz Wicemarszałek Bogdan Borusewicz, a także Przewodniczący Komisji Infrastruktury – Stanisław Kogut.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski otwiera konferencję. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski otwiera konferencję. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Konferencja była okazją do podsumowania wyników Zespołu problemowego powołanego przez Senatora Roberta Gawła, w którego pracach czynny udział brał Prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych – Jarosław Lipiński. Namacalnym efektem tych działań jest procedowana właśnie zmiana do Ustawy o transporcie kolejowym. Głównym celem uczestników konferencji jest przyspieszenie wypracowania rozwiązań, które pomogą uratować obiekty dziedzictwa kolejowego. Chodzi przede wszystkim o przepisy, które ułatwią przejmowanie i ochronę tych zabytków, a także o uregulowanie kwestii związanych z finansowaniem. Referaty dotyczyły muzealnictwa kolejowego, barier rozwoju turystyki kolejowej oraz pracy konserwatorskiej, która w przypadku zabytków kolejnictwa – wymaga specjalnego podejścia.

Uczestnicy konferencji podczas czytania referatów. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Uczestnicy konferencji podczas czytania referatów. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Jednym z wniosków jest potrzeba powołania międzyresortowego zespołu ds. ochrony dziedzictwa kolejowego, opracowanie systemowego zabezpieczenia taboru i zabytków kolejowych, a przede wszystkim powołanie Narodowego Muzeum Kolejnictwa. Przedstawiciele Towarzystwa również zostali zaproszeni do udziału w tych pracach.

Ekspozycja przygotowana przez PKP Cargo obrazująca działalność organizacji kolejowych. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Ekspozycja przygotowana przez PKP Cargo obrazująca działalność organizacji kolejowych. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Żuławskiej Kolei Dojazdowej nie zabrakło także na wystawie otwartej 29 marca 2017 roku w Senacie RP. Na ekspozycji, którą przygotowała spółka PKP Cargo zobrazowano działalność organizacji społecznych zajmujących się ratowaniem zabytków kolejnictwa – w tym pociągi Żuławskiej Kolei Dojazdowej uruchamiane przez Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Senator Stanisław Kogut zamyka konferencję. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Senator Stanisław Kogut zamyka konferencję. Fot. Archiwum PKP Cargo S.A.

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych składa serdecznie podziękowania dla Biura Promocji PKP Cargo S.A. za udostępnienie zdjęć.