Wagony towarowe

towarowe

Przed 1999 rokiem na stacji w Nowym Dworze Gdańskim znajdowało się kilkaset (!) wagonów towarowych, głównie węglarek znormalizowanych, używanych do transportu buraków. Po wielkiej akcji cięcia wagonów na złom, nie pozostał ani jeden. Obecnie dysponujemy trzema wagonami platformami Pddxh (typ 801Z, 95W), dwoma wagonami krytymi Kddxh (typ 72W). Kolekcję powiększą niedługo trzy węglarki Wddx (typ 59W) zakupione przez Towarzystwo. Wagony te wykorzystywane są do przejazdów gospodarczych, ale dzięki temu, że utrzymujemy je w barwach zbliżonych do okresu planowej eksploatacji, chętnie wynajmują je również miłośnicy kolei, do pociągów z fotostopami. Odrębną grupę wagonów stanowią tzw. transportery, dzisiaj wykorzystywane głównie do transportu szyn.