Poradnik podróżnego

Pociągi rozkładowe ŻKD  roku kursują codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych oraz w wybrane dni w ciągu roku – według rozkładu jazdy. W pociągach obowiązuje taryfa biletowa PTMKŻ, są one ogólnodostępne dla podróżnych indywidualnych oraz dla grup.

REGULAMIN PRZEWOZU PTMKŻ

Przejazdy indywidualne

Poranne połączenie z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny objęte jest taryfą promocyjną (patrz: Cennik). Regularne pociągi kursują na linii Prawy Brzeg Wisły – Jantar – Stegna – Sztutowo. Pociągi zatrzymują się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych. Można wysiadać i wsiadać na dowolnej stacji.

Ze względu na charakter prowadzonych przewozów nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji biletów na przejazd. Sprzedaż biletów jest prowadzona wyłącznie w pociągu, za pośrednictwem telefonu komórkowego dzięki aplikacji moBILET lub przez Internet na stronie www.kolejzulawska.pl. Wystarczy, że podróżny zajmie miejsce w wagonie, a konduktor przyjdzie sprzedać bilet.

Przyjmujemy płatności gotówką, kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu MOBILET oraz E-PODRÓŻNIK. Na Żuławskiej Kolei Dojazdowej stosowane są ulgi ustawowe. Osobom uprawnionym przysługują ulgi zgodnie z taryfą przewozową PTMKŻ.

Przejazdy grupowe

W pociągach rozkładowych ŻKD możliwe są przejazdy grupowe. Na każde 10 sprzedanych biletów przysługuje dodatkowy bilet za 1 zł, co jest często wykorzystywane przy dużych grupach, w których jednocześnie podróżuje młodzież uprawniona do ulg ustawowych i ich opiekunowie.

Prosimy pamiętać, że nie przyjmujemy rezerwacji na przejazdy grupowe w pociągach rozkładowych. Przypominamy również, że pociąg nie jest taksówką i zabiera pasażerów wyłącznie z ujętych w rozkładzie jazdy stacji i przystanków osobowych – ze względów bezpieczeństwa nie stosujemy wyjątków nawet dla dużych grup.

Dla grup liczących powyżej 100 osób proponujemy wynajem pociągu specjalnego na dowolnej trasie. Przy podobnych kosztach przejazdu, będziecie mieli Państwo pewność, że cała grupa będzie dysponować miejscami siedzącymi, czego nie możemy zagwarantować w pociągach rozkładowych.

Faktury za bilety

Fakturę za bilety zakupione na przejazd pociągami PTMKŻ na pokładzie pociągu można uzyskać drogą korespondencyjną  przez wysłanie wniosku o wydanie faktury zawierającego m. in.  dane:
– dane podmiotu do faktury, w tym przede wszystkim nr NIP,
– adres do korespondencji oraz adres e-mail, jeśli faktura będzie wysłana mailem,
– relację w jakiej Państwo podróżowali,
– numer biletu (składający się z kolejnego numeru łamanego na numer terminala do sprzedaży biletów),
– cenę brutto wskazaną na bilecie.
wraz z załączonymi biletami na przejazd, na adres:

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
ul. Gniewska 21/B-43A
81-047 Gdynia

LUB

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
Żuławska Kolej Dojazdowa
ul. Dworcowa 29
82-100 Nowy Dwór Gdański

Wystawienie faktury za bilet sprzedany na pokładzie pociągu może nastąpić w terminie:

a) jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru,

b) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę,

c) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania

Faktura jest wysyłana na adres e-mail podany we wniosku w formacie .pdf lub listem ekonomicznym na adres podany we wniosku.

Pociągi na zamówienie

Oferujemy przejazdy pociągów specjalnych na zamówienie, z indywidualnym rozkładem jazdy, dostosowanym do potrzeb zamawiającego. Ceny wynajmu pociągu specjalnego wahają się w zależności od zaproponowanej trasy i rozkładu jazdy.

Szczegółowe informacje i formularz zamówienia pociągu