Stegna Gdańska – Nowy Dwór Gdański (15,045 km)

Linia kolejowa zbudowana w latach 1905-1906 wiedzie przez samo serce Żuław. Spośród naszych linii najwięcej na nich obiektów inżynieryjnych, które przypominają o dawnym bogatym hydrotechnicznym dziedzictwie Żuław Wiślanych. Wsiadając w Nowym Dworze Gdańskim i wyruszając nad morze wąskotorowym składem, mijamy wiele ciekawych obiektów. Przekraczamy łącznie 3 duże mosty. Pierwszy w Żelichowie, nad rzeką Tugą został wzniesiony w 1950 r. w miejsce mostu obrotowego. Dość wysoki podjazd to skutek przebudowy mostu. Gdy po wojnie powstał drugi most, musiano podnieść niweletę toru, by większe jednostki mogły pod nim przepływać. Drugi przecina kanał Linawy między Tujskiem i Rybiną, tuż obok zespołu pompowni w Chłodniewie. Trzeci – najbardziej imponujący – to słynny most obrotowy przerzucony przez Szkarpawę. Długi podjazd z obu stron umożliwia pokonanie sporej różnicy wysokości, wznosząc tor z poziomu poniżej morza, aż do wysokości wałów przeciwpowodziowych Szkarpawy. Konstrukcja umożliwia obracanie mostu dla przepuszczenia jednostek o wysokości większej niż 2,20 m. Ze względu na stosunkowo duży ruch żeglugi śródlądowej na Szkarpawie, most jest obracany przez naszą obsługę co najmniej 2 razy dziennie.

Dojeżdżając do Stegny tor wspina się pod górę by zmienić krajobraz geograficzny. Z położonych nawet do 2 m pod poziomem morza Żuław wjeżdżamy na piaszczystą Mierzeję Wiślaną, od strony południowej otoczoną żyznymi polami uprawnymi, z północy graniczącą zaś z Morzem Bałtyckim.