O nas

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych zostało założone w 1990 r. Od początku działalności naszym celem jest ochrona materialna zabytków techniki kolejowej oraz propagowanie transportu kolejowego, zwłaszcza w aspekcie turystycznym. Towarzystwo zostało stworzone przez ludzi od lat interesujących się kolejnictwem oraz osoby zawodowo związane z transportem kolejowym. Towarzystwo w zakresie ochrony zabytków kolejnictwa możemy pochwalić się szeregiem sukcesów. Dzięki aktywnym działaniom towarzystwa w 1992 roku został utworzony Skansen „Parowozownia Kościerzyna”. Znajduje się tu sześć odrestaurowanych zabytkowych wagonów. Największym naszym sukcesem jest skompletowanie i odrestaurowanie jednostki elektrycznej eksploatowanej do lat siedemdziesiątych na trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Działania Towarzystwa doprowadziły również do zabezpieczenia blisko 50 zabytkowych pojazdów kolejowych przed fizyczną likwidacją oraz przekazania ich pod nadzór Skansenu w Kościerzynie.

W działaniach tych współpracujemy z wieloma organizacjami z Polski i z zagranicy, Skansenem Parowozownia Kościerzyna oraz Służbą ochrony zabytków. W chwili obecnej Towarzystwo jest posiadaczem 13 zabytkowych wagonów normalnotorowych.

Organizowaliśmy pociągi specjalne dla miłośników kolei głównie po historycznych zamkniętych już liniach. W 2000 roku zorganizowaliśmy sześć takich przejazdów. W 2001 roku udało się nam zorganizować cztery przejazdy w tym jeden siedmiodniowy dla miłośników z Niemiec. W 2002 roku zorganizowaliśmy trzy przejazdy w tym jeden czterodniowy po Kaszubach. W następnych latach organizowane były kolejne imprezy m.in. w krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

onas1

Wolontariusze PTMKŻ wraz z ekipą TVP podczas kręcenia programu „Nie ma jak Polska” na moście w Rybinie.

 

We wrześniu 2000 roku wraz ze Starostwem w Nowym Dworze Gdańskim, Gminami Stegna i Sztutowo podjęliśmy działania na rzecz reaktywowania Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Baza kolei została zorganizowana w Nowym Dworze Gdańskim w istniejącej lokomotywowni. 17 września 2001 roku Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim przekazało w bezpłatne użytkowanie Pomorskiemu Towarzystwu Miłośników Kolei Żelaznych część dzierżawionej już od PKP linii kolejowej. Pierwszy pociąg dla turystów i mieszkańców powiatu nowodworskiego wyjechał 15 sierpnia 2002 roku – osiem lat po zawieszeniu ruchu przez PKP. Pierwsze regularne pociągi planowe ruszyły 21 czerwca 2003 roku. Wraz z początkiem 2004 roku Powiat wydzierżawił Naszemu Towarzystwu cały tabor będący już Jego własnością. Na podstawie tej umowy towarzystwo stało się operatorem na Żuławskiej Kolei Dojazdowej.

Wraz z wejściem w życie Ustawy o transporcie kolejowym Towarzystwo rozpoczęło starania o uzyskanie licencji na przewóz osób i towarów. Działania te zostały uwieńczone sukcesem, gdy 12 lipca 2004 roku otrzymaliśmy licencję na przewóz osób nr WPO/073/2004 oraz na przewóz rzeczy WPR/072/2004. Dokument ten pozwala nam na prowadzenie wszystkich rodzajów pociągów na terenie całego kraju.

onas2

Drużyna konduktorska oraz drużyna trakcyjna PTMKŻ. Fot. Kornel Sykała.

 

W ramach działań promujących transport kolejowy w 2009 roku we współpracy z przewoźnikiem Arriva i samorządami lokalnymi uruchomiliśmy „Pociąg na plażę”. Połączenie to funkcjonowało w wakacyjne soboty na trasie Grudziądz – Malbork – Nowy Dwór Gdański gdzie następowała przesiadka na pociąg wąskotorowy do Stegny i Sztutowa. W tym samym okresie w przeciwnym kierunku kursował „Pociąg na zamek” umożliwiając turystom z Mierzei Wiślanej zwiedzenie zamków krzyżackich w Malborku i Kwidzynie. Oferta ta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że składy pociągów musieliśmy wydłużyć o wszystkie posiadane do dyspozycji wagony.
Od 2010 do 2013 r. we współpracy z samorządami województwa warmińsko-mazurskiego uruchamialiśmy połączenia na tak zwanej linii Kolei Nadzalewowej, między Elblągiem, Fromborkiem i Braniewem.

Na naszej kolei wąskotorowej w latach 2010-2012 eksploatowany był wypożyczony od prywatnego właściciela parowóz Px48-1907. Został później przez niego sprzedany Gminie Krośnice koło Milicza.

Dzisiaj naszym podstawowym profilem działalności jest prowadzenie wąskotorowej zabytkowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Wszystkich zainteresowanych współpracą, w tym wolontariatem zapraszamy do kontaktu!