rogatki_00

Urządzenia kolejowe od zakładu Toruńskie Wódki Gatunkowe

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, w drodze darowizny na cele określone w statucie Towarzystwa otrzymało elementy infrastruktury kolejowej. Darczyńcą urządzeń kolejowych jest zakład Toruńskie Wódki Gatunkowe, który zaprzestał wykorzystywania swoich urządzeń na bocznicy kolejowej w Toruniu odgałęziającej się od stacji kolejowej Toruń Wschodni. W skład darowizny wchodzą:

  • zabytkowe rogatki wraz z napędami, urządzeniami sterującymi oraz sygnalizatorami
  • wykolejnica torowa
  • krzyże św. Andrzeja (znaki drogowe G-3)
  • napędy zwrotnicowe ręczne wraz z przeciwwagami i wskaźnikami zwrotnicowymi
Napędy do rogatek. Fot. Remigiusz Glaza.

Napędy do rogatek. Fot. Remigiusz Glaza.

Zabytkowe rogatki kolejowe jeszcze przed demontażem. na ul. Chrobrego w Toruniu. Fot. Remigiusz Glaza.

Zabytkowe rogatki kolejowe przed demontażem. na ul. Chrobrego w Toruniu. Fot. Remigiusz Glaza.

Po renowacji urządzeń, elementy infrastruktury będą zamontowane i eksploatowane na sieci kolejowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy, który przyczynił się do wsparcia działalności naszej kolei na Żuławach oraz do ochrony materialnej zabytków techniki kolejowej.

Darczyńca urządzeń kolejowych:

firm_254417_67ab28_big

Toruńskie Wódki Gatunkowe  

ul. Jana Olbrachta 14/16, 87-100 Toruń

tel. +48 56 623 29 66

e-mail: biuro@torunskiewodki.pl

www.torunskiewodki.pl 

PUH Chemirol Sp. z o.o.