Dotacja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotację na zabytki ruchome oraz nieruchome w roku 2014. Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych na wykonanie ekspertyzy technicznej z elementami projektu budowlanego kolejowego mostu obrotowego w Rybinie- Świerznicy.

W minionym tygodniu została podpisana umowa dotycząca dofinansowania przedmiotowej ekspertyzy, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wesprze przedsięwzięcie kwotą 10 000 zł.