Darowizna od PKP PLK

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” podarowały w maju 2022 roku Pomorskiemu Towarzystwu Miłośników Kolei Żelaznych elementy urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Dwie szafy aparatowe COB-63A, dwie szafy bateryjne COB-63A, cztery elektryczne napędy zwrotnicowe JEA29, pięć semaforów kształtowych, prostownik 136V, siedem sygnalizatorów drogowych o łącznej wartości 8 477,60 zł.

Darowane elementy infrastruktury kolejowej posłużą do podniesienia bezpieczeństwa na Żuławskiej Kolei Dojazdowej poprzez zabudowę sygnalizacji samoczynnej na przejazdach kolejowych, odtworzenie semaforów i zabudowę napędów elektrycznych rozjazdów m.in. na stacji Stegna Gdańska. Planowana jest też wymiana na posterunku osłonnym Rybina Most obecnych tymczasowych semaforów z napędem ręcznym na podarowane semafory z napędem elektrycznym. Stanie się to w trakcie remontu zabytkowego mostu obrotowego w Rybinie w 2023 roku.

Dzięki już drugiej darowiźnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., możliwe jest poprawianie stanu infrastruktury kolejowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej będącej własnością Powiatu Nowodworskiego i zarządzanej przez Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych. Przyczynia się to do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ciągłego kursowanie pociągów wąskotorowych na Żuławach.