xxxxx

Komunikat dla podróżnych

Szanowni Podróżni,

W związku z panującym w kraju stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2, działalność Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, zarządcy Żuławskiej Kolei Dojazdowej, znalazła się w gronie branż, które najbardziej odczuwają skutki obecnie panującej sytuacji – branży transportowej i turystycznej. Jako Towarzystwo działające na zasadach non-profit (nie czerpiące zysków z prowadzonej działalności) i utrzymujące się wyłącznie ze sprzedanych biletów w ciągu około 90 dni w roku z niepokojem patrzymy w przyszłość funkcjonowania kolei wąskotorowej na Żuławach. Obecnie nałożone przez rząd restrykcje i obostrzenia polegają m.in. na ograniczaniu w przemieszczaniu się oraz ograniczeniu liczby pasażerów w transporcie zbiorowym, w tym w pociągach normalnotorowych oraz wąskotorowych. Stale monitorujemy wprowadzane zmiany i stopniowe próby „odmrażania” polskiej gospodarki. Priorytetem zawsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych podróżnych i pracowników, stąd informacje o uruchomieniu wiosennego sezonu przewozów pasażerskich przekażemy pod koniec kwietnia.