Komunikat dotyczący remontu mostu w Rybinie

AKTUALIZACJA – początek remontu mostu przesunięty na 14 czerwca 2021.

Jako zarządca infrastruktury kolejowej oraz przewoźnik Żuławskiej Kolei Dojazdowej, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych informuje o rozpoczęciu remontu mostu obrotowego w Rybinie. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu Powiatu Nowodworskiego oraz dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Remont wiąże się z ograniczeniem ruchu kolejowego na odcinku Nowy Dwór Gdański – Stegna w latach 2021-2022.

REMONT MOSTU

W ramach projektu europejskiego pn. „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” Powiat Nowodworski będący właścicielem wąskotorowych linii kolejowych wchodzących w skład Żuławskiej Kolei Dojazdowej realizuje zadanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:

Część nr 1 – przebudowa mostu drogowego na rzece Tudze między Cygankiem a Żelichowem, ze stałego na podnoszony lub zwodzony,

Część nr 2 – przebudowa obrotowego mostu kolejowego na rzece Szkarpawie, z uwzględnieniem potrzeb ruchu kolejowego oraz turystyki wodnej.

Zadanie jest częścią projektu w ramach działania „8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” w ramach ósmej osi priorytetowej „Konwersja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, czyli przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Szczególnie istotne z punktu widzenia działania Żuławskiej Kolei Dojazdowej jest część nr 2 obejmująca między innymi remont obrotowego mostu kolejowego na rzece Szkarpawie. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obrotowego mostu kolei wąskotorowej, budowa pomostu pływającego i rozbudowa pomostu stałego, nad rzeką Szkarpawa w miejscowości Rybina, gmina Stegna wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie pomostów i mostu.

Przetarg na realizację zadania wygrała Stocznia Żuławy Spółka z o.o., Piaskowiec 15, 82-112 Ostaszewo. Zakończenie wartych ponad 2,3 mln zł robót budowlanych SIWZ określa najpóźniej na dzień 28.10.2022 roku, ale biorąc pod uwagę spotkania robocze z wykonawcą prawdopodobnie uda się zakończyć prace wcześniej. Do czasu odbioru końcowego prac budowlanych na linii Nowy Dwór Gdański – Stegna ruch pasażerski będzie zawieszony. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że wciąż odbywać się będzie ruch pociągów gospodarczych i roboczych (w tym przewozów związanych z obsługą placu budowy), prosimy więc o przestrzeganie przepisów zwłaszcza na przejazdach kolejowo-drogowych! O wszelkich postępach w pracach będziemy informować na bieżąco.

ROZKŁAD JAZDY 2021

W związku z remontem mostu, ruch pociągów pasażerskich na trasie Nowy Dwór Gdański – Stegna zostaje w 2021 roku zawieszony. Nasze pociągi pasażerskie będą kursowały wyłącznie na trasie Prawy Brzeg Wisły – Mikoszewo – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo w następujących terminach:

a) WIOSNA – kursujemy 29, 30 maja oraz 3, 4, 5, 6, 12, 13 czerwca 2021

b) LATO – kursujemy codziennie od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021

c) JESIEŃ – kursujemy 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 września 2021

Beznazwy-1