PTMKŻ realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej

Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły Stegna Sztutowo oraz Stegna Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór GdańskiCmentarz Nowy Dwór Gdański”.

Szczegółowy opis inwestycji