Mały projekt – Remont dachu lokomotywowni

21 lipca br. Powiat Nowodworski, reprezentowany przez Ewę Dąbską, Starostę Nowodworskiego oraz Barbarę Ogrodowską, Wicestarostę Nowodworskiego podpisał umowę przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pt. „Remont dachu lokomotywowni w Nowym Dworze Gdańskim”.

Projekt polegać będzie na remoncie dachu budynku lokomotywowni oraz nad tzw. łącznikiem prowadzącym z budynku dworca do lokomotywowni.

Całkowity koszt operacji wynosi 85 212,92 zł, gdzie kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 50 000 zł.

Źródło: strona internetowa Powiatu Nowodworskiego

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *